Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

Rơi

Mình đang rơi...Cứ mãi bơi trong cái bể không bờ...
Thất nghiệp đến bao giờ???