Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

Cô bé của tôi

Gặp Nhỏ trong nhà thi đấu. Con bé đích danh Đại học Cần Thơ mà lúc nào vào nhà thi đấu cũng mặc áo thể dục Đại học Tây Đô. Mà không hiểu tại sao phải mắc nhìn Nhỏ mãi. Nhỏ, lạ thiệt!
Tóc Nhỏ dài vút. Mượt. Đen huyền. Con gái bây giờ có còn được mấy người như Nhỏ nhỉ? Không nhuộm xanh, nhuộm vàng hay nâu hạt dẻ thì cũng duỗi thẳng tắp hay uốn tóc kỹ thuật số cả rồi. Vậy mà Nhỏ còn