Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

...

Này cậu, cậu có biết cái giá của bình thản không?
Là rất nhiều hiểu lầm và tổn thương :-)